Üyelik Ve Kullanıcı Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi 1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Alıcı Sözleşmesi”), ...............adresinde mukim ............................ ŞTİ. (Kısaca “www.fongroup.com.tr” olarak anılacaktır) ile Web sitesi’nde üye olan........................(Kısaca Alıcı) arasın- da, www.fongroup.com.tr tarafından Web sitesi’nde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden “Alıcı” tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülükle- rinin tespitidir.

Alıcı, Alıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladı- ğını kabul ve beyan eder.

2. TANIMLAR
Hizmet/Hizmetler:
“Alıcı” üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini

sağlamak amacıyla “www.fongroup.com.tr” tarafından ortaya konulan uygulamalar. Kullanıcı / Kullanıcılar: “Web sitesi”ne erişen gerçek ve tüzel kişiler.

Web sitesi: www.fongroup.com.tr alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “www.fongroup.com.tr”in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen Hizmetlerini sunduğu web sitesi.

Üye/Üyeler: “Web sitesi”ne üye olan ve “Web sitesi”nde yer alan içerik, uygulama ve Hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.

Alıcı: “Web sitesi” üzerinde “Satıcı” tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi, “Üye”.

Satıcı: “Web sitesi” üzerinde mal ve/veya hizmet satışa arz eden tüzel kişi “Üye”.

Sanal Mağaza: “Satıcı”ların, kendileri tarafından sağlanan birden fazla mal ve/veya hizmete ilişkin ilanları kendileri için özel olarak ayrılan bir bölümde yayınlayabilme imkânına ve “www.fongroup.com.tr” tarafından belirlenen diğer imkanlara sahip olabilecekleri, detaylı özellikleri “Web sitesi”nin ilgili bölümünde belirtilen ve “Web sitesi” üzerinden sağlanan “Hizmet”.

Üye Sayfası: “Alıcı”nın”Web sitesi”de yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri- ni girdiği sadece “Alıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Alıcı” üyeye özel sayfa.
Üyelik Sözleşmesi nin  devamını okumak için BURAYA TIKLAYINIZ.